Virksomheds-

sikkerhed

Få en skræddersyet sikkerhedsløsning til din virksomhed og lad os håndtere din virksomheds sikkerhedsbehov.

Virksomhedsaftale

Group Security Virksomhedsaftale er en aftale, hvor Group Security påtager sig en management funktion omkring hele eller dele af virksomhedens sikkerhed. Med en Virksomhedsaftale får virksomheden en skræddersyet løsning til håndtering af virksomhedens sikkerhedsbehov, adgang til specialister fra hele Group Security og vores partneres produktportefølje. I Group Security ved vi, at det er vigtigt at forstå og kende virksomhedens forretning, drift og kultur for at kunne sikre virksomheden bedst muligt.

Interim Sikkerhedsledelse

Når en virksomhed og Group Security indgår en Virksomhedsaftale, vil virksomheden få udpeget en konsulent fra Group Security. Denne vil varetage det eller de hovedområder af virksomhedens sikkerhedsbehov, der defineres i den enkelte Virksomhedsaftale. Konsulenten vil referere til virksomhedens ledelse og indgå i hverdagens arbejde i virksomheden.

Hvorfor en Virksomhedsaftale?

Du/I er sikret faglig kompetent sikkerhedsledelse fra Group Security. Vi er alle specialister indenfor sikkerhed og har adgang til vores internationale sikkerhedsnetværk. Group Security dækker virksomhedens sikkerheds behov 24/7 – også i ferieperioder eller i tilfælde af sygdom.

Tjenester

  • Sikkerhedsledelse
  • Udarbejdelse af beredskabsplaner og procedurer
  • Sikkerhedsanalyser
  • Krisehåndtering
  • Kurser og træning
  • Screening/baggrundskontrol
  • Efterforskning
  • Personbeskyttelse
  • Vagter
  • Rejsesikkerhed