Efterforskning

Med mange års erfaring kan vi hjælpe dig med at efterforske og finde svar på dine kritiske spørgsmål.

Få svar på kritiske spørgsmål

Group Security bliver ofte kontaktet i situationer, hvor der er brug for information eller uvildig efterforskning, som kan udrede omstændigheder omkring en hændelse. Vi hjælper virksomheder og private med at finde svaret på kritiske spørgsmål. Hvad skete der? hvordan kunne det ske? Hvem er ansvarlig? Afhængig af virksomhedens situation tilbyder vi skræddersyede løsninger for at minimere skaden og finder en tilfredsstillende løsning.

Vores efterforskningsteams er eksperter i IT forensics og er tilknyttet adgang til DFC (Data Forensics Center), som kan hente oplysninger fra digitale enheder (computer og mobiltelefoner), som har været anvendt til kriminalitet.

Eksperter med stor erfaring

Group Security har stor erfaring med at udføre efterforskninger. Vi løser opgaver inden for kopivareefterforskning, due diligence, bedrageri samt tyveri. I vores efterforskningsenhed har vi konsulenter med mange års erfaring fra nationale og internationale politienheder.

Med vores store internationale netværk er vi kompetente i efterforskning på tværs af landegrænser.

Group Security råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder, mulige disciplinære og strafbare forhold samt konkrete sikkerhedshændelser herunder bestikkelse, korruption, hvidvask af penge, bedrageri, underslæb og andre økonomiske forbrydelser samt IT-kriminalitet.

Denne ekspertise stiller Group Security til rådighed, når der er behov for rådgivning eller anden form for bistand som led i håndteringen af sager, hvor der er mistanke om uregelmæssigheder, som kan give anledning til disciplinære sanktioner, politianmeldelse, civilretlige krav, afbrydelse af et samarbejdsforhold eller andre ledelsesmæssige dispositioner.