Konflikthåndtering

Vi er specialister i at lave helhedsorienterede kursusforløb til konflikthåndtering

Konflikthåndtering og kompetenceudvikling

 • Har i oplevet interne konflikter og uenigheder i personalegruppen der fylder?
 • Har i oplevet ansatte der har været utrygge i forbindelse med arbejdets udførelse?
 • Har i lyst til at få et bedre arbejdsmiljø?
 • Har i brug for hjælp til at skabe mere tryghed?

Kan du/I svare ja til en eller flere af disse så kan vi hjælpe Jer.

Vi har specialiseret os i at lave helhedsorienterede kursusforløb i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning for alle faggrupper, som møder borgere med konfliktskabende og/eller udadreagerende adfærd, eller som har brug for at styrke det interne beredskab og samarbejde. Vi arbejder på kurserne ud fra devisen om, at vi skal starte med os selv for at forandre verden. En veldudannet og bevidst personalegruppe møder ofte færre og mindre voldsomme konflikter. Forskningen underbygger, at den primære forebyggelse er den vigtigste, hvilket er en vigtig del af undervisningen.

I vores pædagogiske og fysiske tilgang arbejder vi bla. med:

 • Konfliktnedtrappende adfærd/kommunikation
 • Positiv anerkendende tilgang
 • At flytte det ubevidste til det bevidste
 • Konfliktens felt – en fælles tilgang til det at være i konflikter
 • Relationsarbejdet
 • Skånsom magtanvendelse og frigørelser
 • Respekten for medmennesket.

Alle kan være med 

Forskning og evidens

Undervisningen tager også udgangspunkt i nyeste forskning, evidens og “Best practice” fra ind- og udland. Det der læres på kurserne skal kunne omsættes til praksis. 

Målgruppe

Der tilbydes kurser til alle faggrupper/personale, som i forbindelse med deres arbejde oplever konflikter, som kan være svære at håndtere. Alle kan deltage.
Alle aftaler tilpasses jeres ønsker og forventninger.