Screening

Hver femte ansøger til en stilling afgiver ukorrekte oplysninger, der kan true din virksomhed. 

Baggrunds-undersøgelser

Erfaring viser, at op mod hver femte ansøger til en stilling, som når frem til sidste runde i ansøgningsprocessen, har afgivet ukorrekte oplysninger i sin ansøgning eller under ansættelsesprocessen. Group Security tilbyder at udføre baggrundstjek for at sikre virksomheden mod negative overraskelser i forbindelse med ansættelser, udnævnelser eller nye samarbejdsaftaler. Vi indsamler relevant information, som vi analyserer ud fra et risiko- og sikkerhedsperspektiv, kontrollerer henvisninger og bekræfter troværdighed og autenticitet.

Vores partner på dette område 2Secure AB har udført over 8000 baggrundsundersøgelser i Skandinavien.

Vi kan tilbyde en selvstændig afdeling inden for screening men også en platform, hvor kunden selv kan taste sine oplysninger ind og bestille efter sine behov. Der udføres kontrol med oplysninger og informationer, som ansøger har fremlagt under rekrutteringsprocessen.

Vi screener også samarbejdspartnere, leverandører og andre eksterne personer og virksomheder.

Sådan er proceduren

1. Opstart af opgave

Ved et møde med virksomheden identificerer vi i fællesskab det helt konkrete behov for screening af den udvalgte aktør/ansøger.

2. Information og kontrol

Alle vores medarbejdere, der beskæftiger sig med screening, har akademisk baggrund og er erfarne i analysearbejde. Vi indsamler information fra arkiver, myndigheder, registre, internettet og andre åbne kilder. Vores informationsindsamling foregår efter en gennemprøvet metodik.

3. Analyse

Vores partners analytikere er uddannet i en række forskellige analysemodeller, der anvendes i forbindelse med sikkerhedsarbejde i såvel privat som offentligt regi. Kombineret med en meget bred erfaring inden for rekruttering sætter det os i stand til at afsløre relevante uoverensstemmelser i ansøgerens baggrund.