Tryghed i familien

Vi arbejder for din og din families sikkerhed

Tryghedsaftale

Group Security Tryghedsaftale er udviklet til dig som på grund af din stilling, formue eller eksponering har brug for skræddersyede sikkerhedsløsninger. Efter en indledende sikkerhedsanalyse følger en løbende proaktiv sikkerhedsindsats, hvor vi arbejder for din og din families sikkerhed.

Tilpasset dit behov

Sikkerhedsanalysen og Risikovurderingsanalysen består af interviews og besigtigelse af din families ejendomme og bopæl samt andre steder, hvor I opholder jer. Desuden indsamles der information fra åbne og offentlige kilder på internettet. Disse informationer bliver analyseret og samlet i en rapport, der præsenterer konklusionerne samt forslag til sikkerhedsfremmende foranstaltninger. Der dokumenteres væsentlige oplysninger om de personer, der er omfattet af tjenesten således, at der kan iværksættes præcis og målrettet indsats ved pludseligt opstået behov.

Group Security implementerer de forslag til sikkerhedsfremmende foranstaltninger, der er fremlagt under analysearbejdet og som det sammen med dig og din familie er besluttet at gennemføre.

Med udgangspunkt i resultatet af sikkerhedsanalysen skræddersyr vi et træningsforløb, der fremlægges samtidig med rapporten. Forløbet indeholder uddannelse i sikkerhedsprocedure og forståelse. Du og din famile får tildelt en personlig konsulent, som vil være kontaktperson vedrørende samarbejdet. Ligeledes vil I via vores partner 2Secure AB være linket op til vores døgnbemandende vagtcentral.